Výkup dřeva

Vykoupíme dřevo buďto:

Výkup dřeva na stojato

Vyřídíme povolení těžby, její vytýčení  a vyznačení těžebního zásahu ve spolupráci s Vaším odborným lesním hospodářem. Průběh těžby dřeva je tedy kontrolován a koordinován. Manipulace dřevní hmoty a její roztřídění do předem daných délek a průměrů je dáno poptávkou na trhu, kterou neustále monitorujeme. Díky tomu je možné dosáhnout nejvyšších výkupních cen. Veškeré náklady hradíme my. Platba je samozřejmě v hotovosti.

Výkup dřeva na skládce

Vaše vytěžené dřevo připravené na skládce u lesa vykoupíme za dohodnutou cenu.  Dřevní hmotu odvezeme vlastní odvozní soupravou na vlastní náklady. Platba je samozřejmě v hotovosti.