Zprostředkování prodeje

Prodej lesa není běžnou záležitostí, kterou by člověk řešil denně. Prodej lesa vyžaduje totiž perfektní znalosti v oboru lesnictví, práva, občanského zákoníku atd…..  Proto vzhledem k počtu případů a zájmu lidí, kteří hledají vhodné specialisty věnující se této oblasti, jsme založili Lesní realitní kancelář.

Tato kancelář staví na dobrém jménu, solidaritě a individuálním přístupu ke každému prodávajícímu či kupujícímu.

Nejčastěji lidé chtějí vědět, jakou má jejich les hodnotu, cenu, jak je na tom zdravotně, kolik dřeva lze z něj vytěžit atd….Jsme tady proto, abychom les navštívili a na všechny tyto otázky odpověděli, a pomohli jim při prodeji.

Rovněž nás lidé oslovují také z důvodu, aby si byli jisti, že neprodávají svoje pozemky pod cenou. Jsme připraveni jim představit nabídku od několika investorů, soukromých zemědělců, hospodářů, firem apod.

Zařídíme:

  • kompletní podklady pro hospodáře investory – kupující
  • právní servis
  • finanční servis
  • odvedení daňe z prodeje
  • znalecký posudek
  • a další služby

Také můžeme zajistit jen těžbu lesního pozemku a prodej dříví.

POZOR:  PRO VÁS PRODÁVAJÍCÍ JE TATO SLUŽBA ZDARMA, PROVIZI TOTIŽ PLATÍ KUPUJÍCÍ!!!

Jak probíhá prodej lesa?

1. Kontaktujte nás

Připravte si čísla parcel, či list vlastnictví, abychom věděli o kterém lese hovoříme.

Na základě těchto informací jsme schopni si sami zajistit podklady týkající se Vašeho lesa tj. porostová mapa a lesní hospodářská osnova.

Oslovte nás, rádi Vás obchodem provedeme, či pomůžeme.
Telefonický kontakt: 732 210 288
Email: lesnirk@centrum.cz

2. Osobní návštěva

Osobně se přijedeme na les podívat s naším hospodářem. Záleží na Vás zda půjdete projít lesní pozemek s námi nebo obchůzku uděláme sami. Přímo při pochůzce zhodnotíme stav a kvalitu lesního porostu. Budeme zjišťovat stav lesních porostů, ověří se hranice majetku, aktuální stav zásob dříví, zdravotní stav porostů, terénní podmínky, stav přístupových komunikací, porovnají se taxační údaje z LHP, LHO, se skutečným stavem při zohlednění realizovaných opatření od počátku platnosti LHP (LHO).

3. Nabídneme Vám cenu za Váš les

Na základě údajů z map,LHP, výsledků místního šetření, porovnání se statistickými výstupy z obdobných již realizovaných obchodů, nabízíme bezplatně výpočet tržní ceny lesního majetku a ekonomickou analýzu budoucího hospodaření a návratnosti investice.

 

4.  Marketing – než dojde k prodeji lesa

Veškeré podklady k Vašemu lesu zpracujeme a  předložíme lidem či firmám se kterými spolupracujeme a u kterých máme ověřenou minulost a zkušenosti, že našim klientům nabízí nejvyšší tržní cenu! Všechny jejich nabídky Vám předneseme a vy se sami rozhodnete, která nabídka je pro Vás vhodná.  Pokud Vám nebude jejich cena vyhovovat, rádi Vám zajistíme další kupující.

Provedeme potřebný marketing, tzn. uděláme vhodnou prezentaci a les zainzerujeme na několika nejoblíběnějších portálech. Dále les zainzerujeme v místě, kde se les nachází ( noviny, zpravodaj, letáky,atd).

Všem kupujícím už budeme poskytovat přesné údaje o Vašem lese, budeme s nimi dělat prohlídky a Vám už jen sdělovat návrhy cen. Znovu opakujeme, že tato služba je pro Vás zdarma, provizi nám platí KUPUJÍCÍ!

5. Prodej lesa

V případě, že se kupující za dohodnutých podmínek rozhodne pro koupi lesního pozemku, uzavírá s ním naše společnost rezervační smlouvu.  Na jejím základě klient skládá rezervační poplatek . Pozemek je tak pro kupujícího rezervován a naše společnost objedná kupní smlouvu a advokátní úschovu – vše se připravuje u advokáta.

Náklady hradí kupující nebo naše společnost. Smlouvy rovněž obě strany podepisují přímo v advokátní kanceláři.  Advokátní kancelář se kterou spolupracujeme rovněž zajistí podání vkladu na Katastrální úřad.

Případné financování také umíme zajistit. Spolupracujeme s velkou finanční společností, která nám bez problému vyřídí hypotéku nebo úvěr pokud je potřeba!

Po převodu na katastru nemovitostí, dojdě k výplatě kupní ceny na Váš účet, či hotově. A naší firmě vyplatí provizi až v této chvíli kupující.

6.  Daň z převodu

Daňové přiznání k Dani z převodu nemovitosti, která činí 4 % z kupní ceny, nebo ze znaleckého posudku podle toho, která je vyšší je nutné předložit daňovému úřadu do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do Katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající. Kupující je podle zákona ručitelem a v případě neuhrazení prodávajícím může FÚ daň vymáhat po kupujícím. Z tohoto důvodu se nechává odpovídající část kupní ceny v advokátní nebo bankovní úschově, ze které je odeslána přímo na účet Finančního úřadu. Vyplnění daňového přiznání, vypočtení i odvedení zajistíme ( k tomu se zavazujeme ve smlouvě).